Дисципліна «Управління якістю та конкурентоспроможністю» є нормативною дисципліною, що спрямована на придбання студентами навичок щодо формування заходів по систематичному підвищенню якості виробів, пошуку нових каналів їх збуту, поліпшенню післяпродажного сервісу та підвищенню конкурентоспроможності підприємства.

Управління якістю та конкурентоспроможністю є однією зі складових загальної системи управління підприємства, що функціонує в умовах ринкової економіки; свідоме та цілеспрямоване управління якістю та конкурентоспроможністю виступає як запорука забезпечення виживання підприємства в умовах конкуренції та як чинник досягнення ним успіху у конкурентній боротьбі; менеджмент якості формує фундамент забезпечення конкурентоспроможності сучасного підприємства.