Метою вивчення курсу «Управління організаційною поведінкою» є формування комплексу теоретичних знань для систематизованого опису  поведінки людей у різноманітних виникаючих у процесі праці ситуаціях,  набуття практичних навичок з виявлення причин вчинків індивідів у відповідних умовах, передбачення поведінки працівників у майбутньому та корегування поведінки працівників у напрямку досягнення цілей, що стоять перед організацією; знань та вмінь в галузі технологій управління організацією у сучасних умовах.