"Теорія організації" надає знання про теорію та практику функціонування організації у мінливих умовах сучасного ринкового соціально-економічного середовища, про регулювання процесів, які відбуваються в організаціях як відкритих системах з урахуванням взаємозв'язків із зовнішнім середовищем. "Теорія організації"  вивчає основні організаціні теорії, теоретико-методологічні засади створення  і функціонування організації, основні методичні підходи аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища, основи побудови організаціних структур, підходи щодо трансформації, формування іміджу і культури організації.