Підприємницьке право – сукупність правових норм, які регулюють суспільні

відносини, які виникають в процесі організації (в тому числі державного регулювання) і

здійснення підприємницької діяльності.

Отже, підприємницьке право як комплексна галузь, включає норми основних галузей права,

які регулюють відносини, пов’язані з підприємницькою діяльністю.