Дисципліна «Ризик-менеджмент» є варіативною дисципліною, що спрямована на придбання студентами навичок управління ризиками.

Суттєвий вплив ризиків на всі елементи, цінності і сторони діяльності підприємств приводить до необхідності формулювання функції управління ризиками, виходячи з того, що по суті своїй процес управління підприємством являє собою послідовність економічних і соціальних виборів, кожний з яких запускає визначені фінансові й організаційні механізми, що мають істотний вплив для даного бізнесу, які знижують або підвищують його ризикову позицію при досягненні тієї норми прибутку, що виявляється доступною в умовах конкретної соціально-економічний ситуації. Основна мета управління ризиками – їх мінімізація з метою уникнення або часткового зменшення можливих фінансових втрат від дії ризиків.