Предметом вивчення навчальної дисципліни "Планування діяльності підприємства" є базові знання про основні принципи, прогресивні форми і методи планування в ринкових умовах господарювання.