Майбутні виробничі функції спеціаліста з гірництва пов’язані зокрема з рішенням інженерних задач під час проектування підземних об’єктів промислового, комунального і спеціального призначення в умовах великих міст. Виходячи з функціонального призначення об’єкту, який проектується, на підставі даних геологічних досліджень, існуючих гірничо-геологічних та гірничотехнічних умов розташування, він повинен обирати оптимальний варіант конструкції, встановлювати діючі навантаження, виконувати розрахунки міцносних характеристик конструктивних елементів, розробляти технічну документацію.

В разі подальшої  підготовки фахівця (за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст чи магістр) засвоєні з дисципліни знання мають бути базою для опанування методів, які забезпечують виконання технологій проектування та спорудження міських підземних об’єктів промислового, комунального чи спеціального призначення.

Програма дисципліни – складова навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст. Програма визначає нормативний зміст дисципліни, встановлює обсяг та рівень засвоєння знань за видами навчальних занять та самостійної роботи згідно вимогам освітньо-професійної програми спеціалістів.