Посідаючи особливе місце в системі управління підприємством, контролінг здійснює інформаційне забезпечення прийняття рішень з метою оптимального використання наявних можливостей, об’єктивної оцінки сильних і слабких сторін підприємства (організації), а також з метою запобігання кризових ситуацій і навіть банкрутства.

Конспект лекцій з дисципліни «Контролінг» для студентів освітньо-кваліфікаційної програми підготовки ступеня бакалавр зі спеціальності 073 «Менеджмент.