Викладено методичні рекомендацiї до виконання та захисту кваліфікаційних робіт магістрів спеціальності 073 Менеджмент, спеціалізація Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Подано їхню тематику, зміст та структуру.