Остання (Третя) частина курсу "Проєктування в гірництві" присвячена питанням визначення вартості проєктних, проєктно-вишукувальних, науково-проєктних робіт та експертизи проектів. Під час вивчення курсу використовується програмний комплекс "Будівельні технології-КОШТОРИС, ПВР".

В рамках курсу студенти опановують практичні уміння:

  • визначати класи наслідків об'єктів спорудження, реконструкціїї, ремонту, тощо;
  • розраховувати кошторисні показники на проектні роботи за трьома методами;
  • формувати кошторисну документацію на інженерно-геодезичні, інженерно-геологічні роботи з врахуванням додаткових витрат на транспорт і відрядження;
  • розраховувати витрати на обстеження об'єктів гірничопромислового комплексу;
  • визначати вартість експертизи проектів.