Загальна трудомісткість вивчення дисципліни складає 3 залікових одиниці (90 години).

Мета дисципліни. Сформувати знання студентів в сфері натурних дослідів в геотехнологіях на всіх етапах науково-технічного забезпечення будівельного виробництва – проектуванні, виготовленні, будівництві, експлуатації.

Види навчальної роботи: лекції та практичні заняття.

Вивчення дисципліни закінчується диференційним заліком.