Курс лекцій з дисципліни "BUILDING MATERIALS SCIENCE" для англомовних іноземних студентів зі спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія (2 курс).

До контенту подаються: лекційні матеріал, відео, завдання для практичних та лабораторних робіт,  рекомендації що до виконання цих робіт та  питання до проміжних контролів.

Викладач курсу - доц. Іванова Г.П.