Мета дисципліни – вивчення програми є формування у слухачів необхідних професійних знань з енергоресурсозбереження та охорони довкілля при проектуванні та термомодернізації будівель, застосовувати методики проведення енергообстеження будівель і споруд, визначати показники енергоефективності та обирати раціональні засоби та заходи її забезпечення.

 

Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання в дисциплінарні та адекватний відбір змісту навчальної дисципліни за цим критерієм.