Мета дисципліни – формування компетентностей обгрунтовано  приймати рішення щодо проведення інженерно-геологічних досліджень умов району та площадки розташування споруд, для одержання необхідних вихідних даних і розробки технічно обґрунтованих та економічно доцільних рішень при проектуванні і будівництві об’єктів цивільного та промислового призначення.
Визначати методи проведення інженерно-геологічних досліджень та складати технічну документацію на проектування об’єктів геобудівництва, приймати обґрунтовані проектни рішення та виконувати відповідні розрахунки згідно чинним галузевим нормативам та передовому світовому досвіду у геобудівництві.