Курс з вибіркової дисципліни «ЛАТИНСЬКА МОВА» призначений для студентів, які навчаються за спеціальностями: 032 "Історія"; 033 «Філософія»; 034 "Культурологія", 081 "Право".

Метою дисципліни є: ознайомлення студентів з загальноосвітнім значенням латинської мови та її впливом на сучасні європейські мови; отримання знань про фонетику, морфологію, синтаксис та лексику латинської мови; навчання читання та перекладу оригінальних латинськомовних текстів.