Метою дисципліни є: вивчення джерел правового регулювання в галузі цивільного права, їх специфіки, юридичного співвідношення; вивчення чинного законодавства України, що регулює правовідносини з іноземним елементом; вивчення цивільно-правових договорів, що регулюють особисті немайнові та майнові правовідносини, які входять до предмету регулювання цивільного права; формування у студентів необхідних умінь і навичок використання в практичній діяльності отриманих знань у процесі вивчення курсу.