Мета дисципліни –  надання допомоги студентам денної, заочної та вечірньої форм навчання у вивченні дисципліни «Правознавство» для неюридичних спеціальностей.

Дисципліна «Правознавство» передбачає вивчення основ теорії держави і права, важливих інститутів конституційного, адміністративного, трудового, цивільного, кримінального, сімейного та інших галузей права.