Курс з навчальної дисципліни «Цифрова наукова комунікація» призначений для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за спеціальністю 081 «Право»