Технологічний комплекс будь-якого гірничовидобувного підприємства включає поверхневий комплекс гірничотехнічних будівель і споруд, який може включати надшахтні копри, бункера, естакади, галереї, будівлі збагачувальних фабрик, котелень, компресорних, тощо. Деякі з об’єктів будівництва, наприклад копри, є досить специфічними і не мають прямих аналогів в інших галузях промислового будівництва – це вимагає розробки спеціальних методів проектування таких об'єктів. При цьому має бути максимально враховані підходи зі стандартизації і сучасних методів проектування будівельних конструкцій. Саме в раціональному застосуванні індивідуальних і типових проектних рішень, спеціальних і нормативних методів розрахунку і полягає специфіка будівельного проектування гірничотехнічних будівель і споруд.


Мета дисципліни – формування компетентностей щодо проектування гірничотехнічних будівель і споруд.

ВР1.4

Класифікувати та проектувати гірничотехнічні будівлі та споруди.


Шифр

ПРН

Дисциплінарні результати навчання (ДРН)

шифр ДРН

зміст

ВР1.4

ВР1.4-1

Класифікувати гірничотехнічні будівлі і споруди.

 

ВР1.4-2

Обґрунтовувати об’ємно-планувальні та конструктивні рішення гірничотехнічних будівель і споруд.

 

ВР1.4-3

Організовувати проектування і будівництво гірничотехнічних підприємств