Вивчення дисципліни «Правовий режим використання обєктів енергетики» дозволяє визначити актуальні проблеми теоретичного та прикладного характеру сучасного використання обєктів енергетики, виявити недосконалість правового регулювання енергетичних відносин, дослідити основні прийоми і способи вирішення правозастосовних проблем у досліджуваній сфері відносин, виробити навички щодо правового аналізу та наукового обґрунтування напрямів удосконалення діючого енергетичного законодавства України.

        Мета дисципліни – набуття теоретичних знань з основних положень енергетичного права, неухильне дотримання вимог закону та кваліфікованого його застосування у сфері енергетичного права, здобування вмінь і навичок з використання законодавства в практичній роботі у сфері енергетичного права.

        Завдання курсу:

·       розуміти зміст та особливості сучасних проблем правового режиму використання обєктів енергетики;

·       оволодіти термінологією з досліджуваного напряму;

·       засвоїти основні правові механізми вирішення проблем режиму використання обєктів енергетики  теоретичного та прикладного характеру.