Вивчення курсу дозволяє визначити актуальні проблеми теоретичного та прикладного характеру сучасного цивільного та господарського права України, виявити недосконалість правового регулювання цивільно-правових та господарсько-правових відносин, дослідити основні прийоми і способи вирішення правозастосовних проблем у досліджуваній сфері відносин, виробити навички щодо правового аналізу та наукового обґрунтування напрямів удосконалення діючого цивільного та господарського законодавства України.

Мета - сформувати у здобувачів освіти комплексне уявлення про актуальні проблеми цивільного та господарського права та засоби їх вирішення в умовах євроінтеграції України.

Завдання курсу:

1)                розуміти зміст та особливості сучасних проблем цивільно-правового та господарсько-правового регулювання суспільних відносин;

2)                оволодіти термінологією з досліджуваного наукового напряму;

3)                засвоїти основні правові механізми вирішення проблем цивільного і господарського права теоретичного та прикладного характеру.