Мета дисципліни полягає в формуванні умінь та компетенцій, що включають знання, розуміння та навиків у сфері надрового права України, здатність до творчого самостійного мислення та практичному застосуванню отриманих знань. Дисципліна направлена на розвиток правового мислення, що надає можливість визначати особливості використання надр в Україні, проводити порівняльно-правові дослідження у сфері надрокористування за національним законодавством та за законодавством країн Європейського Союзу.