Мета дисципліни полягає в формуванні умінь та компетенцій, що включають знання, розуміння та навиків з питань правового регулювання поводження з відходами України, здатність до самостійного мислення та практичного застосування отриманих знань. Дисципліна направлена на розвиток правового мислення, що надає можливість визначати напрями підвищення ефективності правового регулювання поводження з відходами в Україні, проводити порівняльно-правові дослідження у сфері управління відходами відповідно до положень чинного та новаційного національного законодавства та до положень законодавства країн Європейського Союзу.