Обстеження та випробування будівельних конструкцій – напрям професійної діяльності пов'язаний з обстеженням та випробуванням будинків, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерної інфраструктури для визначення та оцінки їх технічного стану з урахуванням положень «Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва та Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» в частині обстеження об’єктів на відповідність вимогам щодо забезпечення механічного опору та стійкості відповідно до ДБН В.1.2-6-2008 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість» та ДБН В.1.2-14:2018 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд».