Мета вивчення навчальної дисципліни «Цивільний процес :  засвоєння студентами змісту норм та інститутів цивільного процесуального права, які регулюють законодавчо закріплений порядок здійснення правосуддя в цивільних справах у спорах, що виникають з цивільних, трудових, сімейних, житлових, земельних та інших правовідносин; а також у справах наказного та окремого провадження; у зв’язку з переглядом судових рішень судами апеляційної, касаційної інстанцій та Верховним Судом.