Мета вивчення дисципліни «Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки» полягає у формуванні у майбутніх спеціалістів умінь та компетенцій для застосування правових норм, що визначають  місце інформаційної безпеки в загальній системі національної безпеки,  принципи забезпечення інформаційної безпеки особистості, суспільства та держави, необхідні для подальшої роботи, та навчити їх застосуванню методів та засобів ефективного та безпекового поводження з інформацією незалежно від її походження та виду в умовах широкого
використання сучасних інформаційних технологій відповідно до вимог чинного законодавства.