Вивчення курсу «Фінансове право» дозволяє ознайомитись із змістом основних правових інститутів, що регулюють фінансову діяльність та фінансові правовідносини в Україні; визначити основні положення теоретичного та прикладного характеру сучасного фінансового  права України; формувати уміння та навички правильного застосування положень фінансового законодавства на практиці; виявити проблеми правового регулювання фінансових правовідносин в Україні, виробити навички правового аналізу та наукового обґрунтування напрямів удосконалення чинного фінансового  законодавства України.