Метою викладання навчальної дисципліни “Право соціального забезпечення” є підготовка професіоналів, які мають високу правосвідомість та правову культуру, володіють необхідними в їхній наступній діяльності знаннями і практичними навичками для вирішення конкретних питань з права соціального забезпечення; здібних самостійно і грамотна орієнтуватися у сучасних соціально-забезпечувальних правовідносинах, примати виважені та обґрунтовані рішення в рамках своєї професійної компетенції .