Вивчення курсу «Міжнародне приватне право право»  дає можливість визначити  систему правових норм щодо регулювання приватноправових відносин з іноземним елементом, їх застосування, а також положення наукової доктрини з даного питання.