Мета вивчення дисципліни «Правознавство» полягає у вивченні загальних закономірностей виникнення, розвитку та функціонування держави і права, системи основних понять юриспруденції, а також у вивченні таких важливих питань, як структура, форми та механізми діяльності держави і права, ознайомлення з основними засадами таких галузей права як конституційне, цивільне, кримінальне, адміністративне та іншими та процесуальними аспектами реалізації їх положень. 

.