Метою викладання дисципліни є:

1) здійснення комплексу виховних, навчальних та інформаційних заходів, спрямованих на створення комплексних умов для того, щоб студенти здобували необхідний обсяг правових знань, набували навичок у їх застосуванні, потрібних для реалізації своїх прав і свобод, а також виконання покладених на них обов’язків;

2) показати роль реєстрації актів громадянського стану у суспільному житті;

3) показати роль державних органів РАЦС.

Завданнями дисципліни є:

1) сформувати у студентів чітке уявлення про правовий статус державних органів, що здійснюють реєстрацію громадянського стану;

2) здійснити аналіз чинного законодавства, що регулює порядок реєстрації актів громадянського стану;

3) визначити значення реєстрації актів громадянського стану для держави та громадян;

4) з’ясувати особливості реєстрації актів громадянського стану громадянами України за кордоном;

5) детально розібрати порядок реєстрації всіх актів громадянського стану та

організацію діловодства органів РАЦС;

6) підвищити правову культуру студентів, підготувати до майбутньої професійної діяльності.

Опанувавши дисципліну Правові основи реєстрації актів цивільного станустудент повинен знати:

1) що таке акти цивільного стану, та які з них підлягають обов’язковій реєстрації в державних органах реєстрації актів цивільного стану;

2) законодавство, яке визначає правовий статус органів реєстрації актів цивільного стану та регулює їх діяльність;

3) правовий статус органів реєстрації актів цивільного стану;

4) порядок реєстрації державними органами актів цивільного стану народження дитини, укладання шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені та смерті;

5) особливості здійснення діловодства органами реєстрації актів цивільного стану;

6) які документи необхідно подавати до органів реєстрації актів цивільного стану для проведення ними реєстрації того чи іншого акту цивільного стану;

7) які документи видаються органами реєстрації актів цивільного стану на підтвердження ними проведеної реєстрації, та як вони виглядають;

8) вимоги, які пред’являються до працівників органів реєстрації актів цивільного стану;

9) систему органів які проводять реєстрацію актів цивільного стану;

10) яким чином здійснюється реєстрація актів цивільного стану громадянами, які проживають за межами території України.


Опанувавши дисципліну Правові основи реєстрації актів цивільного стану” студент повинен вміти:

1) використовувати здобуті теоретичні знання на практиці при реалізації своїх прав та інтересів, а також при їх захисті;

2) юридично грамотно самостійно складати документи практичного спрямування;

3) правильно заповнювати документи, які подаються до органів реєстрації актів

4) цивільного стану для реєстрації того чи іншого акту цивільного стану громадянина;

5) правильно заповнювати документи, які видаються органами реєстрації актів цивільного стану на підтвердження проведеної ними реєстрації;

6) використовувати здобуті знання в процесі здійсненні професійної діяльності.