Технічна експертиза – це різновид експертизи об’єктів будівельного виробництва, що
передбачає проведення спеціального дослідження фахівцем або групою фахівців, метою якого
є визначення якості проектних рішень шляхом виявлення відхилень від вимог до міцності,
надійності та довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного
забезпечення, у тому числі щодо додержання нормативів з питань створення умов для
безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення,
санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, охорони праці, екології, пожежної,
техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, енергозбереження, кошторисної частини проекту
будівництва. Експертиза проекту є завершальним етапом розроблення проектів будівництва.
Проведення технічної експертизи прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва
проводиться згідно законодавства з метою отримання інформації про якість виконаних робіт,
безпечність експлуатації об’єкта, а також перевірки відповідності проведення будівництва
об’єкта технічним нормам, проектній документації та кошторису проекту.