Призначено для бакалаврів спеціальності 6.05030201 "Економічна кібернетика".

В посібнику подано інформацію про загальні проблеми з безпекою при проведенні діяльності, пов’язаної з електронною комерцією у всіх її аспектах для державних підприємств, комерційних установ, банків та приватних користувачів. 

В посібнику подано завдання для самостійного виконання, тому він може слугувати і як посібник для практичних чи лабораторних занять із застосуванням комп’ютерної техніки. 

Призначений для студентів вищих учбових закладів і може бути корисним для фінансистів, економістів, плановиків, менеджерів та маркетологів.

Посібник базується на літературних джерелах вітчизняних, зарубіжних авторів, ресурсах Інтернету та на досвіді викладання дисципліни «Безпека електронної комерції» в Державному ВНЗ «НГУ».