Розглянуто теоретичні і практичні аспекти фінансової математики для страхової справи. Показано зв’язок фінансових розрахунків з теорією ймовірності та математичною статистикою. Наведено порядок визначення страхових премій та страхових фондів для більше ніж 20 видів страхування. Подано схему розрахунків для ризикових видів страхування. В додатках наведено словник спеціальних термінів, таблиці смертності, таблиці комутаційних функцій та результати перепису населення України за 2000 рік. Показана можливість розрахунку таблиць смертності по приватним статистичним дослідженням.

Подано теорію моделювання сумарного позову, обсягу страхових премій та стійкості страхової компанії.

Після кожної групи розділів в посібнику подано завдання для самостійного вирішення, тому він може слугувати і як посібник для практичних чи лабораторних занять із застосуванням комп’ютерної техніки.  

Призначено для студентів вищих учбових закладів і може бути корисним для працівників страхових компаній, банків та інших фінансових установ.

Посібнику базується на літературних джерелах вітчизняних та зарубіжних авторів та на досвіді викладання дисципліни „Актуарні розрахунки” в Національному гірничому університеті.