В навчальному посібнику подано основний порядок створення інвестиційного проекту, перелік не фінансових критеріїв вибору, основні коефіцієнти, що характеризують інвестиційний проект, теорію цінних паперів і, на підставі цих даних, основні прийоми знайдення оптимальних інвестиційних рішень за фінансовими критеріями.

Кожен розділ містить теорію, приклади вирішення та індивідуальні завдання для закріплення отриманих знань. В тексті розміщено рекомендації по розрахунках на комп’ютері із застосуванням вільного програмного забезпечення, зокрема додатку Calc, пакету Open Ofice.

Призначено для студентів вищих навчальних закладів і може бути корисним для плановиків, які працюють над розробкою інвестиційних проектів.