Методичні вказівки до самостійної роботи студентів напрямку підготовки 0501, 0502 з дисципліни “Управління ризиками”