Курс лекцій з дисципліни "Менеджмент" допоможе студентам - майбутнім менеджерам сформувати управлінське мислення та систему фахових знань у галузі менеджменту, виробити розуміння концептуальних основ системного управління організаціями, набути уміння аналізувати середовище діяльності організації, приймати адекватні управлінські рішення. Зміст лекцій відповідає програмі нормативної дисципліни «Менеджмент» та є узагальненням досвіду вітчизняних та іноземних дослідників науки управління. Дисципліна "Менеджмент" містить приклади з практики діяльності сучасних компаній, конкретні ситуації для обговорення, тестові завдання та задачі.