Курс лекцій та практичних занять з дисципліни "Психологія особистості" допоможе студентам - майбутнім менеджерам сформувати уявлення про людину та її особистість, особливості взаїмодії з людьми різного складу, методи діагностики різних психологічних особливостей своїх колег та підлеглих. Зміст лекцій та практичних занять відповідає програмі вибіркової дисципліни «Психологія особистості» та є узагальненням досвіду вітчизняних та іноземних дослідників психологічної науки. Дисципліна "Психологія особистості" має прикладне значення в системі управління людськими ресурсами, містить приклади з практики діяльності менеждерів з кадрів, конкретні ситуації для обговорення та тестові завдання.