Мета навчальної дисципліни – вивчення теоретичних засад функціонування нейромережевих систем, що дасть змогу у спеціалізованих програмних середовищах синтезувати відповідні моделі технологічних процесів (об’єктів). Використання, яких дозволить розробити та реалізувати ефективні алгоритми керування ними.

Завдання навчальної дисципліни:

-                надання фундаментальних знань щодо суті та етапів побудови нейронних мереж та прийомів математичного моделювання;

-                принципів підбору математичного забезпечення практичної реалізації задач

-                формування умінь: самостійного опрацювання літератури; самостійно розширювати свої знання, розвивати логічне і алгоритмічне мислення.

Предмет навчальної дисципліни - методологічні й методичні засади та інструментарій нейронних мереж.

Зміст навчальної дисципліни розкривають теми:

-                Основні задачі курсу. Класифікація типів нейронних систем. Представлення спеціалізованих середовищ розробки нейронних систем. Будова біологічного та штучного нейронів.

-                Основні концепції нейронних мереж. Класифікація нейронних мереж та їх властивостей. Теорема Колмогорова - Арнольда. Праця Хет - Нільсена. Асоціативна пам’ять нейронних мереж. Асоціації. Моделі асоціативної пам’яті.

-                Властивості процесів навчання нейронних мереж. Загальний опис нейронної мережі. Основні засади нейрокатегоризації. Основні засади нейрокласифікації. Теорія оптимізації нейронних мереж. Теорія навчання нейронних мереж. Формулювання у математичних термінах задачі навчання нейронних мереж.

-                Персептрон Розенблата. Структурна схема персептрона Розенблата. Принцип функціонування персептрона Розенблата. Алгоритм Розенблата. Обмеженість використання персептрону Розенблата. Застосування персептрона Розенблата для вирішення задачі класифікації.

-                Нейронні мережі зустрічного розповсюдження. Структура мережі зустрічного розповсюдження. Нормалізація вхідних веторів.  

-                Нейронні мережі Хопфілда. Структура нейронної мережі Хопфілда. Синхронна бінарна мережа Хопфілда. Дискретний стан. Дискретний час. Статистичні мережі Хопфілда.

-                Нейронна мережа Хемінга. Структура нейронної мережі Хемінга. Хемінгова відстань. Алгоритм функціонування мережі Хемінга.