Лекції за курсом "Будівельне матеріалознавство" для студентів за напрямами підготовки "Гірництво" і "Будівництво".