Соціологія і психологія реклами

Глобальні маркетингові комунікації

Медіа-планування

Інструменти стратегічного управління

Міжнародні ринки і торгові союзи

Маркетингові стратегії управління

Моделювання маркетингових задач

Електронна комерція

Міжнародний маркетинг

Правове регулювання маркетингової діяльності

Маркетинг торгівлі

Маркетингові комунікації

Статистика маркетингу

Управління якістю продукції

Вибіркова дисципліна навчального плану бакалаврів спеіальності 075 Маркетинг

Вибіркова дисципліна підготовки магістрів спеціальності 075 Маркетинг

Нормативна дисципліна підготовки бакалавра спеціальності 075 (напряму 6.030507)