Допомогти з Search courses

Мета вивчення дисципліни ‑ оволодіння теоретичними методами і практичними навичками організації маркетингу на підприємстві.

Завдання дисципліни:

­  оволодіння студентами системою знань щодо процесу планування маркетингової діяльності;

­  оволодіти методами аналізу маркетингового середовища;

­  оволодіти практичними навичками реалізації інтсрументрію маркетингу.


Маркетингове управління ресурсами організації

Соціологія і психологія реклами

Глобальні маркетингові комунікації

Медіа-планування

Інструменти стратегічного управління

Міжнародні ринки і торгові союзи

Маркетингові стратегії управління

Діагностування маркетингової діяльності

Моделювання маркетингових задач (Магістерський курс)

Електронна комерція

Нормативна дисципліна підготовки магстра спеціальності 075 Маркетинг

Міжнародний маркетинг

Правове регулювання маркетингової діяльності

Маркетинг торгівлі

Маркетингові комунікації

Статистика маркетингу

Управління якістю продукції

Вибіркова дисципліна навчального плану бакалаврів спеіальності 075 Маркетинг

Вибіркова дисципліна підготовки магістрів спеціальності 075 Маркетинг

Нормативна дисципліна підготовки бакалавра спеціальності 075 (напряму 6.030507)