Мета дисципліни – формування компетентностей щодо основ видобування, транспортування та зберігання вуглеводневих енергоносіїв


Мета дисципліни – формування результатів навчання щодо транспортних систем і технологій промислових підприємств.


Мета дисципліни – формування результатів навчання щодо проектування в нафтогазовому секторі промисловості.


Мета дисципліни – формування компетентностей магістрів щодо створення та захисту об’єктів, що вважаються інтелектуальною власністю.

Мета дисципліни – формування результатів навчання щодо проектування та управління освітнім процесом.


Рассмотрены основы организации и планирования производства, технического нормирования и  организации оплаты труда

Викладаються принципи та алгоритми створення системи забезпечення якості вищої освіти відповідно до стандартів європейського освітнього простору на прикладі Національного гірничого університету

Відповідно до освітньо-професійної програми магістра спеціальності 011 «Науки про освіту» Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»

до дисципліни «Управління навчально-виховним процесом вищого навчального закладу» віднесені такі результати навчання:

удосконалювати систему управління освітньою діяльністю вищого навчального закладу;

управляти розробленням нормативних документів рівня вищого навчального закладу;

організувати навчальний процес, наукову та виховну діяльність науково-педагогічних працівників;

ліцензувати спеціальності вищої освіти;

акредитувати освітні програми вищої освіти за рівнями, спеціальностями та спеціалізаціями;

використовувати законодавство України під час організації навчального процесу та реалізації програм вищої освіти;

методично супроводжувати підвищення професійної кваліфікації науково-педагогічних працівників;

створювати просвітницькі програми та популяризувати національні надбання і традиції вищої школи.

Надання означених компетентностей випускникам спеціальності 011 "Науки про освіту" є метою навчальної дисципліни.