Мета дисципліни – формування компетентностей щодо основ видобування, транспортування та зберігання вуглеводневих енергоносіїв


Мета дисципліни – формування результатів навчання щодо транспортних систем і технологій промислових підприємств.


Мета дисципліни – формування результатів навчання щодо проектування в нафтогазовому секторі промисловості.


Мета дисципліни – формування компетентностей магістрів щодо створення та захисту об’єктів, що вважаються інтелектуальною власністю.

Мета курсу: сформувати знання студентів про сучасні засоби механізації переміщення вантажів і процеси шахтного транспорту; підготувати їх до проведення виробничої практики на виробництві і до подальшого вивчення дисциплін, пов'язаних із технологією підземної розробки родовищ корисних копалин.


Мета дисципліни – формування результатів навчання щодо проектування та управління освітнім процесом.


Рассмотрены основы организации и планирования производства, технического нормирования и  организации оплаты труда

Мета дисципліни сформувати знання студентів про сучасні технології та процеси щодо розрахунків при проектуванні трубопроводів; підготувати до проведення виробничої практики на виробництві і до подальшого вивчення дисциплін, пов'язаних зі відповідними спеціальностями.


Викладаються принципи та алгоритми створення системи забезпечення якості вищої освіти відповідно до стандартів європейського освітнього простору на прикладі Національного гірничого університету

Відповідно до освітньо-професійної програми магістра спеціальності 011 «Науки про освіту» Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»

до дисципліни «Управління навчально-виховним процесом вищого навчального закладу» віднесені такі результати навчання:

удосконалювати систему управління освітньою діяльністю вищого навчального закладу;

управляти розробленням нормативних документів рівня вищого навчального закладу;

організувати навчальний процес, наукову та виховну діяльність науково-педагогічних працівників;

ліцензувати спеціальності вищої освіти;

акредитувати освітні програми вищої освіти за рівнями, спеціальностями та спеціалізаціями;

використовувати законодавство України під час організації навчального процесу та реалізації програм вищої освіти;

методично супроводжувати підвищення професійної кваліфікації науково-педагогічних працівників;

створювати просвітницькі програми та популяризувати національні надбання і традиції вищої школи.

Надання означених компетентностей випускникам спеціальності 011 "Науки про освіту" є метою навчальної дисципліни.