Дисципліна яка дозволяє набути розуміння змісту нормативної бази професійного навчання рівня МОН України і рівня навчального закладу; набути навичок ідентифікації нормативних документів та навичок створення нормативних документів рівня навчального закладу.

Дисципліною «Проектування взаємодії та рендерінг виробничого обладнання» забезпечуються результати навчання наведені в освітній програмі підготовки бакалаврів за спеціальністю 132 Матеріалознавство – здатність доносити інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід, застосовування до рішення прикладних задач дизайнерських методів обробки та донесення інформації.

Основи проектування механiзмiв технологiчного обладнання автомобiльного транспорту вивчае аспетки проектування та виробництва технологiчного обладнання

Фірмовий стиль - не примха і не мода. Він є свого роду повідомленням про індивідуальність фірми, для якої він був розроблений. Професійна коректність фірмового стилю є основна частина з об'ємного поняття - корпоративної культури і ділового іміджу компанії.

В рамках дисципліни здобувачі отримають інформацію про методи, що полегшують процес сприйняття, запам'ятовування, своєрідного кодування інформаційного повідомлення в лаконічну форму; навчяться створювати рекламні звернення що дозволять ідентифікувати користувачам отриману інформацію про товари та послуги компанії. Набудуть навичок створювати гранично лаконічні зображення, що містять в собі унікальну інформацію про компанію і формують в підсвідомості своєрідний емоційний фон, резонанс, який і визначає пріоритети запам'ятовування і силу впливу вибіркової інформації.Product Design - це створення нового продукту, який буде продаватися бізнесом своїм клієнтам. Дуже широкий коефіцієнт і ефективна генерація і розвиток ідей за допомогою процесу, який веде до нових продуктів. Таким чином, це важливий аспект розробки нового продукту.

Предметами промислового дизайну найчастіше є вироби побутового призначення промислового виготовлення. Промисловий дизайн, це не тільки мистецтво поєднання дизайну з технологіями, а й маркетинговий інструмент.

У наш час поширюються функції художників-дизайнерів та інженерів-конструкторів у процесі художнього конструювання, зростає їх вплив і попит на виробництво, економіку і культуру. Промислове мистецтво, це розвиток художнього конструювання виробів промислового виробництва через організацію предметного середовища, органічно пов’язаного з економічними, культурними, матеріально-технічними і соціальними умовами життєдіяльності суспільства.

 


Знання дисципліни дозволяє опанувати загальними методами зображення геометричних предметів та по заданим зображенням дослідити їх геометричні властивості, виконати технічне креслення деталей так та сучасні комп’ютерні технології виконання конструкторських документів.

У рамках курсу ставиться завдання навчити студентів створювати креслення, схеми, і іншу конструкторську документацію як традиційними методами нарисної геометрії, так і з використанням методів комп'ютерного 2D і 3D моделювань системами векторної комп'ютерної графіки.

Завдання курсу: дати загальне уявлення про будову і способі дії механічних частин машин, методах забезпечення працездатності їх при конструюванні, виготовленні та експлуатації і таким чином, розширити фундамент загальної інженерної підготовки студента.


Матеріали з дисципліни: "Нарисна геометрія і топографічне креслення" для студентів груп 193-17-1 (ФБ)

Розробники: Савельєва Тамара СтепанівнаФедоскіна Олена Валеріївна


Дисципліна <Нарисна геометрія> дає теоретичні знання основ нарисної геометрії при вивчення методів проектування точки, прямії, площини, поверхонь на площини проекцій і наочного зображення предметів. На основі знань нарисної геометрії вивчаються загальні правила геометричного й проекційного креслення, виконання креслень і ескізів деталей. Вивчення дисципліни проводиться з використанням комп'ютерної графічної системи AutoCAD. У результаті навчання виробляються навички й уміння побудови просторових об'єктів на площині, побудови наочних зображень деталей, самостійно відповідно до вимог виконувати креслення з використанням традиційних методів і комп'ютерних технологій.

Матеріали з дисципліни: Комунікаційний дизайн

Розробники: Пісьменкова Т.О., Твердохліб О.М., Вернер І.В.


Вивчення інформаційно-комунікаційних технологій підводить студентів до розробки мультимедійних інформаційних систем будь-якої складності і функціональності. Такі системи являють собою багаторівневі інформаційно і графічно насичені проекти, семантично і стилістично об’єднуючі різнорідні елементи (текст, графіка, відео, анімація, звук і т.п.). При цьому вони орієнтовані на певну аудиторію і відповідають основному принципу дизайн-проектування – оптимально сполучати функціональну доцільність, ергономічні і культурні норми.


Матеріали з дисципліни: Педагогіка вищої школи.

Розробники: Пісьменкова Т.О.

Матеріали курсів з дисципліни: Інженерна графіка для спеціальностей 131,133, 274, 274 ск

Розробники: Жовтяк О.С.

Матеріали курсів з дисциплін: Прикладна механіка, теорія механізмів і машин та деталі машин.

Розробники: Зіборов К.А., Проців В.В., Шляхов Е.М., Мацюк І.М.

Матеріали курсів з дисциплін: Інженерна та комп'ютерна графіка, Інженерна графіка, Компп'ютерна графіка.

Розробники: Балашов С.В., Тен Г.С., Жовтяк А.С.

Інженерна та комп'ютерна графіка як навчальна дисципліна передбачає процес створення графічних зображень за допомогою різного роду прикладних графічних пакетів і створення графічних елементих за сучасними стандартами ДСТУ щодо інженерних креслеників. Для інженерних потреб використовується в основному векторна графіка, у якій уся вихідна інформація про будь-який накреслений об'єкт зберігається у вигляді координат. 

Матеріали курсів з дисципліни: Методи та засоби сучасних дизайнерських рішень.

Розробники:Письменкова Т.О., Твердохліб О.М., Вернер І.В.

Дизайн-підготовка спрямована, насамперед, на формування особистості проектанта, виховання навичок комбінаторного мислення і уміння генерувати безліч творчих ідей. Ціль досягається шляхом розвитку і стимулювання образно-графічного мислення студентів.

Матеріали курсів з дисциплін: деталі машин.

Розробники: Зіборов К.А., Проців В.В., Мацюк І.М., Твердохліб О.М.