Метою викладання дисципліни є теорія і практика побудови і використання аналогових електронних пристроїв та їх мікросхемотехніки, як основи створення сучасних технічних засобів захисту інформації.