Предметом курсу «Основи теорії кіл, сигналі та процеси в електроніці» є вивчення електромагнітних процесів, що відбуваються в електричних колах і полях. Цей курс, який базується на курсах фізики і вищої математики, містить інженерні методи розрахунку і аналізу, застосовні до широкого класу сучасних електротехнічних пристроїв. Курс має виключно важливе значення для формування наукового світогляду бакалаврів спеціальності 125 Кібербезпека, і на ньому грунтуються всі спеціальні електротехнічні та радіотехнічні дисципліни.

Приділяється увага поєднанню математичних висновків з фізичними уявленнями;  вивчення методів розрахунку супроводжується розглядом фізичної сторони явищ, причому зміст матеріалу і порядок його викладу такі, що студенти поступово переходять від більш простих запитань до більш складних.

Рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра та магістра для студентів спеціальності 125 (ОПП "Кібербезпека") та 172 (ОПП "Телекомунікації та радіотехніка").

Основні засади організації створення та роботи з документами, які містять службову інформацію, а також вимоги до оформлення організаційно-розпорядчих та інформаційно-довідкових документів у системі загального та конфіденційного діловодства

Для груп 121м-21-1, 122м-21-1, 125м-21-1, 125м-21з-1 ФІТ

Для груп 121м-21-1, 122м-21-1, 122м-21-2, 125м-21-1, 123м-21-1, 126м-21з-1 ФІТ, 125м-21з-1 ФІТ

Дисципліна «Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» входить до складу обов’язкових дисциплін більшості спеціальностей 12 галузі знань «Інформаційні технології». Вона присвячена розгляду стандартів, методів та засобів проектування, впровадження та підтримки захищених інформаційних систем. В курсі розглядаються сучасні підходи до забезпечення захисту інформаційних активів, приділяється певна увага процесам оцінки захищеності систем і технологій обробки інформації. Розглянуті складові комплексних систем захисту інформації. Надані певні відомості про методи протидії актуальним кіберзагрозам.

Дисципліна "Програмування" для 1 та 2 семестрів (1-й курс) спеціальності 123 "Програмування"