Дисципліна «Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» входить до складу обов’язкових дисциплін більшості спеціальностей 12 галузі знань «Інформаційні технології». Вона присвячена розгляду стандартів, методів та засобів проектування, впровадження та підтримки захищених інформаційних систем. В курсі розглядаються сучасні підходи до забезпечення захисту інформаційних активів, приділяється певна увага процесам оцінки захищеності систем і технологій обробки інформації. Розглянуті складові комплексних систем захисту інформації. Надані певні відомості про методи протидії актуальним кіберзагрозам.

Дисципліна "Програмування" для 1 та 2 семестрів (1-й курс) спеціальності 123 "Програмування"

Для бакалаврів та магістрів спеціальностей 125 Кібербезпека, 172 Телекомунікації та радіотехніка.