Основні засади організації створення та роботи з документами, які містять службову інформацію, а також вимоги до оформлення організаційно-розпорядчих та інформаційно-довідкових документів у системі загального та конфіденційного діловодства

Для груп 121м-21-1, 122м-21-1, 125м-21-1, 125м-21з-1 ФІТ

Для груп 121м-21-1, 122м-21-1, 122м-21-2, 125м-21-1, 123м-21-1, 126м-21з-1 ФІТ, 125м-21з-1 ФІТ

Дисципліна «Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» входить до складу обов’язкових дисциплін більшості спеціальностей 12 галузі знань «Інформаційні технології». Вона присвячена розгляду стандартів, методів та засобів проектування, впровадження та підтримки захищених інформаційних систем. В курсі розглядаються сучасні підходи до забезпечення захисту інформаційних активів, приділяється певна увага процесам оцінки захищеності систем і технологій обробки інформації. Розглянуті складові комплексних систем захисту інформації. Надані певні відомості про методи протидії актуальним кіберзагрозам.

Дисципліна "Програмування" для 1 та 2 семестрів (1-й курс) спеціальності 123 "Програмування"