Мета вивчення дисципліни: 

Формування науково-аналітичного світогляду науковців на підставі філософського погляду на феномен науки її становлення, розвиток та значення для сучасності, а також практичного залучення основних методологій до виконання наукових досліджень в конкретній галузі відповідно до еволюційного становлення суспільства й людини. 

Завдання дисципліни: 

Вивчення основних розділів філософії науки 

Ознайомлення із загальними закономірностями виникнення, розвитку та перспектив науки

Формування методологічної бази наукових досліджень відповідно до цілісної картини світу

Набуття навичок самостійного аналізу гакових проблем, пізнавальної й соціокультурної сутності науки; 

Усвідомлення сучасних наукових знань та їх футуристичних перспектив; 

Формування ціннісно-етичної позиції науковця