Мета дисципліни – формування компетентностей щодо вміння застосовувати сучасні методи нечіткого керування з метою створення ефективних систем інтелектуальної підтримки прийняття рішень за умови автоматизації процесу керування технологічними об’єктами та процесами.

Дисциплінарні результати навчання:

1. З урахуванням відомої інформації про технологічний процес та об’єкт вміти обґрунтовувати алгоритм інтелектуальної підтримки прийняття рішень

2. На основі обраного методу синтезу системи нечіткого керування, та з урахуванням задачі керування вміти створювати алгоритм інтелектуальної підтримки прийняття рішень за умови автоматизації процесу керування технологічними об’єктами та процесами

3. Вміти програмно реалізовувати алгоритм інтелектуальної підтримки прийняття рішень та створювати імітаційні моделі систем інтелектуальної підтримки прийняття рішень з метою перевірки ефективності роботи запропонованого алгоритму