Дисципліна є  обв`язковою та фаховою  за спеціальністю.

Аспіранти, які опанували дисципліну:

знають термінологію прикладної механіки, головні етапи еволюції технічних систем на прикладі прикладної механіки, сучасний стан на невирішені проблеми;

вміють  застосовувати теорію технічних систем для проектування систем у прикладній механіці за допомогою CAD, CAM, CAE комп'ютерних технологій;

мають базове розуміння теоретичних засад створення та функціонування технічних систем у прикладній механіці, історію їх виникнення та еволюції.


Дисципліна є  обв`язковою та фаховою  за спеціальністю.

Аспіранти, які опанували дисципліну:

знають основні переваги, які надає досліднику середовище LabVIEW;

розуміють переваги, що їх надає застосування технології модульного програмування у LabVIEW;

мають розуміння чому програми LabVIEW називаються віртуальними приладами.

мають базові розуміння про алгоритм використання створеного віртуального приладу у якості підпрограми (підприладу) у блок-діаграмі іншого віртуального приладу;

уміють створювати програмний код для імітаційно-статистичного моделювання вимірювально-контрольних процедур.


Дисципліна є  вибірковою та фаховою  за спеціальністю.

Аспіранти, які опанували дисципліну:

знають основні переваги, які надає досліднику середовище Matlab _Fuzzy Logic;

вміють  виконувати комп’ютерного моделювання параметрів технологічних процесів у середовищі Matlab _Fuzzy Logic;

мають базове розуміння методів теорії нечіткої логіки, що об’єднують досвід людини у вирішенні проблем із здатністю обчислюваних засобів подавати їх у вигляді точних розв’язків на основі повної або часткової інформації;

уміють створювати алгоритми моделювання  залежностей критеріїв оптимізації технологічних параметрів від чинників, що утворюють нечіткі множини.


 Дисципліна є вибірковою та фаховою зі спеціальності.

Аспіранти, які опанували дисципліну:

знають основні переваги, що їх  надає досліднику середовище ESPRIT;

вміють виконувати тотальну оптимізацію досліджуваної технології комп’ютерними методами та засобами середовища ESPRIT;

мають базове розуміння можливостей інтеграції віртуальних баз даних, що об’єднують передовий досвід світового машинобудування у застосуванні прогресивних верстатів,  різального інструменту (в поєднанні з рекомендованими режимами обробки) із здатністю обчислюваних засобів (насамперед середовища ESPRIT) подавати їх у вигляді оптимізованих рішень;


Дисципліна є  вибірковою та фаховою  за спеціальністю.

Аспіранти, які опанували дисципліну:

знають теоретичні аспекти щодо управлення точністю нарізання зубчастих коліс;

мають базові розуміння математичної моделі процесу нарізання зубчастих

вінців евольвентного профілю;

уміють розробляти алгоритмічні моделі для комп’ютерного графо-аналітичного дослідження проблемних питань технології обробки складних деталей