Метою вивчення навчальної дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ: ПАРАДИГМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» є формування у здобувачів вищої освіти сучасного проактивного стратегічного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту в публічному управлінні.

Під час вивчення цієї дисципліни Ви ознайомитесь із сучасними парадигмами менеджменту в публічному управлінні, зокрема, концепціями економічного розвитку територій та спроможності територіальних громад, концепціями сталого розвитку, всеохопного управління на основі якості та їх імплементації в публічному управлінні в умовах економіки знань і креативної економіки.

У Вас буде можливість розвинути навички реалізації стратегічних підходів під час здійснення наукових досліджень та реалізації професійної діяльності в органах публічного управління, оцінювання зрілості та моделювання інтегрованих систем менеджменту, розроблення проєктів, програм та їх портфелів та формулювання елементів наукової новизни власного дисертаційного дослідження у частині застосування моделей, методів, інструментів менеджменту.


Ступінь освіти

Доктор філософії

Освітня програма

Публічне управління та адміністрування

Тривалість викладання

3-й семестр

Заняття:

 

лекції:

3 години на тиждень

практичні заняття:

2 години на тиждень

Мова викладання

українська