Кафедра публічного права

Курс «Нововведення в кримінальному законодавстві: сучасний стан та перспективи» є вибірковою дисципліною для здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та присудження ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 Право. Навчальна дисципліна покликана забезпечити узагальнення, поглиблення і розширення знань аспірантів з проблем теорії правотворчості і правозастостосовчої практики кримінального права. Зараз дуже оперативно змінюється законодавство, і тому потрібно бути в курсі цих змін та вміти не тільки прочитати їх, а й правильно розтлумачити, що саме мав на увазі законодавець.

 


Курс «Проблеми кримінально-правової кваліфікації» є вибірковою дисципліною для здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та присудження ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 Право. Навчальна дисципліна покликана забезпечити узагальнення, поглиблення і розширення знань аспірантів із Загальної та Особливої частин кримінального права, привити їм самостійні навички кваліфікації злочинів, підготувати до практичного застосування кримінального законодавства.

Правоохоронне право (Прокуратура України, Суд, Нотаріат України, Адвокатура України)

ЗМІСТ

Розділ 1. Програма навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів  України»............................................................................................. 4

1. Вступ.............................................................................................................. 6

2. Галузь використання..................................................................................... 8

3. Нормативні посилання.................................................................................. 8

4. Базові дисципліни.......................................................................................... 8

5. Обсяг дисципліни.......................................................................................... 8

6. Робоча програма дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів України»............................................................................................................ 9

7. Теми і зміст дисципліни................................................................................. 11

8. Теми і зміст практичних занять.................................................................... 16

9. Індивідуальне завдання................................................................................. 22

10. Форма підсумкового контролю.................................................................. 25

10.1. Приклади питань тестового контролю.................................................... 25

10.2. Відповіді на питання тестового контролю.............................................. 26

11. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни............ 26

12. Вимоги до засобів діагностики................................................................... 27

13. Рекомендована література.......................................................................... 27

14. Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного забезпечення............................................................................................................................ 27

Розділ 2. Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів  України»............................................ 28

1. Вступ.............................................................................................................. 29

2. Теми і зміст самостійної підготовки............................................................. 30

3. Контрольні питання для самостійного оцінювання знань з дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів України»............................................... 33

4. Рекомендована література............................................................................ 37