Кримінального права та кримінології

Правоохоронне право (Прокуратура України, Суд, Нотаріат України, Адвокатура України)

ЗМІСТ

Розділ 1. Програма навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів  України»............................................................................................. 4

1. Вступ.............................................................................................................. 6

2. Галузь використання..................................................................................... 8

3. Нормативні посилання.................................................................................. 8

4. Базові дисципліни.......................................................................................... 8

5. Обсяг дисципліни.......................................................................................... 8

6. Робоча програма дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів України»............................................................................................................ 9

7. Теми і зміст дисципліни................................................................................. 11

8. Теми і зміст практичних занять.................................................................... 16

9. Індивідуальне завдання................................................................................. 22

10. Форма підсумкового контролю.................................................................. 25

10.1. Приклади питань тестового контролю.................................................... 25

10.2. Відповіді на питання тестового контролю.............................................. 26

11. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни............ 26

12. Вимоги до засобів діагностики................................................................... 27

13. Рекомендована література.......................................................................... 27

14. Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного забезпечення............................................................................................................................ 27

Розділ 2. Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів  України»............................................ 28

1. Вступ.............................................................................................................. 29

2. Теми і зміст самостійної підготовки............................................................. 30

3. Контрольні питання для самостійного оцінювання знань з дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів України»............................................... 33

4. Рекомендована література............................................................................ 37