Методичні рекомендації, робочі програми, тексти лекцій з дисципліни "Філософія" для студентів усіх форм навчання.

Дані методичні вказівки допоможуть студентам оволодіти знаннями з професійно-прикладної фізичної підготовки для того, щоб застосовувати ці знання на практиці вже після закінчення профільного ВНЗ у ролі спеціаліста гірничого виробництва.

Методичні вказівки розроблені для самостійного освоєння студентами методичного розділу дисципліни «Фізичне виховання» та в допомогу викладачам для організації навчального – тренувального процесу